Subscribe Us

Ticker

6/recent/ticker-posts

Hot Widget

random/hot-posts

Recent posts

View all
 ଗବେଷକମାନେ Covid-19 ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଜେନେଟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖୋଜନ୍ତି
କ୍ରମାଗତ 26 ଦିନ ପାଇଁ US ପ୍ରତିଦିନ  100,000 ନୂତନ COVID-19 ମାମଲା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି
ଇଣ୍ଡିଆ ଲଞ୍ଚରେ ମୋଟୋ G9 ପ୍ଲସ୍ ସୂଚନା |
ନୋକିଆ 2.4 ଭାରତରେ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରଣରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇଛି
 ଭାରତରେ 1b ବିକ୍ରିରେ ମାଇକ୍ରୋମାକ୍ସ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲା |
ପୋକୋ M3 ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ପୋଷ୍ଟର ଲିକ୍ ଟିପ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ବିବରଣୀ, ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ |
 ଏବେ ଫେସ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ଦ୍ୱାରା ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ଆଧାର କାର୍ଡ